Lé, zelená krajina

Hojnosť. Plné sýpky. Výdatné dažde, slnečné dni. Truhlice plné zlata, zdravé potomstvo. Čo viac si môže človek priať? Ak vládne hojnosť, jej tieňom je spokojnosť a spolu so spokojnosťou ide ruka v ruke pokoj. Preteká cez ulice, vlieva sa do domov. Podobne tak bolo i v krajine zvanej Lé. Ľudia obrábali pôdu a pôda im rok čo rok vydala bohatú úrodu. Klasy mali plné hlávky, stromy sa skláňali k zemi pod ťarchou ovocia. Hory oplývali mnohým bohatstvom a neboli naň skúpe. Dovolili ľuďom brať z neho toľko, koľko uznali za vhodné. Život v Lé bol podobný životu v raji. Ľudia po mnohých rokoch, čo im vládla hojnosť takmer zabudli na hlad, bolesť, poznali len slabý odlesk žiaľu. Ale všetko sa raz skončí. Aj vláda hojnosti raz musela odísť. Stalo sa tak v okamihu, keď nad krajinou preletel tmavý tieň. Bol ako prízrak obrovského čudného vtáka. Zjavil sa na východe krajiny a v okamihu zmizol na jej západe. Nikto mu neprikladal dôležitosť. Na ďalší deň si naň už spomenul len málokto. No od toho dňa sa začala tvár krajiny Lé meniť. Prvá zmena nastala v Severných horách. Týčili sa k nebu ako mohutný múr pokrytý zeleňou, ale ich šíre lesy začali umierať. Lístok po lístočku, ihlička za ihličkou, lupienok po lupienku… Zo stromov začal unikať život. Nákaza sa zo stromov postupne šírila na rastliny, spaľovala každý kvet. Zvieratá utekali pred tmavou smrťou. Malý vrabec sediaci na jednom, zatiaľ ešte zdravom strome, smutne čvirikal. Čím nakŕmi vtáčatá? Krajina pustne. Nemá im čo dať. Preletel na druhý konár a opäť sa rozhliadol po zbedačenom kraji. V tom doňho narazilo telo ohavného tvora. Jeho predné laby boli zároveň čiernymi blanovitými krídlami. Telo mal pokryté chumáčmi zahnednutých štetín. Na pomenšej hlave s robustnou papuľou plnou ostrých zubov, ligotali sa mu veľké čierne oči. Bola v nich smrť. Bol v nich chlad. Jeho veľké uši zachytili každý pohyb bezbranného tvora, ktorý mohol nasýtiť jeho nekonečný hlad. Veľnetopier neváhal. Otvoril krvilačnú papuľu a odhryzol malému vrabcovi hlavu. Spustil sa na zadné laby až zostal visieť dole hlavou. Potom zhltol zvyšok svojej koristi. Zo západnej časti Severných hôr sa ozval rev. O chvíľu nato sa na nebi zjavil čierny mrak. Ale nebol to obyčajný mrak. Čítať viac